Filtr studzienny       Łącznik rurowy dwudzielny        Kształtki do montażu wodomierza      Doszczelniacz nasuwek kielichowych  Obejmy przył. kołnierzowe

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                               

więcej...                                 więcej...                                            więcej...                                      więcej...                                                                                                              

 Komplet doszczelniający      Konsola wodomierza 3/4"         Kołnierz zaciskowy na rury PE       Zacisk naprawczy na rury PE         Rozpory do deskowań wykopów

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                            Zacisk naprawczy na rury PE od D 25 - D90. Przeznaczenie: do zaciskania ( odcinania ) dopływu medium na rurach PE podczas prac naprawczych na rurociągach gazowych i wodnych

 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                 

                                                                                                                                                                             Szalunek o wymiarach płyt 2,5m