Szalunek o wymiarach płyt 2,5m                                                                   

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                              

                         

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                     

                              Szalunki do wykopów, Szalunki do wykopów typu lekkiego